JÚN 2024 

MÁJ 2024

 MAREC 2024

 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu
 • Svetový deň Downovho syndrómu

 FEBRUÁR 2024

DECEMBER 2023

NOVEMBER 2023