TROJLÍSTOK

Centrum sociálnych služieb


UBYTOVANIE

Štvorpodlažná zateplená budova panelákového typu sa nachádza neďaleko centra mesta. Poskytuje celoročný pobyt 70 klientom, prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia, v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.

SLUŽBY

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ SS je našim partnerom a jeho názor je pre nás
dôležitý.

Sociálne služby - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, ubytovanie, stravovanie, záujmové činnosti.

HYMNA

AKTUALITY

Pondelok – 11. september bol významným dňom pre TROJLÍSTOK. Privítali sme vzácneho hosťa. Bol nim posledný žijúci 95 ročný veterán, priamy účastník bojov v SNP, kapitán vo výslužbe, držiteľ množstva civilných vyznamenaní, PÁN Vladimír Strmeň.

Uvítacieho ceremoniálu sa zúčastnil riaditeľ Trojlístka a primátor mesta Ružomberok. Našich seniorov pán Strmeň zaujal nielen rozprávaním      o SNP, ale aj spevom a hrou na harmoniku. V krásnej vojenskej uniforme si získal sympatie všetkých prítomných.

Veľmi si vážime, že takéhoto človeka sme mali možnosť spoznať. Zanechal v nás pocity s množstvom otázok o nezmyselnosti vojen, utrpení, o hrdinstve a o veľkej chuti prežiť.

STARÁME SA O SOCIÁLNU OBLASŤ V ŽILINSKOM KRAJI
Za ostatných päť rokov sme presadili množstvo pozitívnych zmien aj v sociálnej oblasti, vďaka čomu majú klienti našich centier sociálnych služieb kvalitnejšie služby a podmienky. Za mnohými úspechmi stojí kolektív ľudí z Odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja. Jeho riaditeľka Iveta Ďurišová nám priblížila, na aké úspechy sú najviac hrdí, čo majú na svojej práci najradšej, a aké majú ciele na najbližšie obdobie.
Staráme sa o náš kraj. Staráme sa o naše regióny.
Kontaktujte nás