ZVEREJŇOVANIE 2024

Z2024020 čistiace prostriedky.pdf
Z2024018 mrazené potraviny od 1.6.2024-31.5.2024.pdf
Z2024018 Darovacia zmluva Šefranková.pdf
Z2024017 darovacia zmluva Ortospine.pdf
Z2024016 Zmluva o dielo výťah.pdf
Z2024015 potraviny a vajcia 2024 od1.5.2024-30.4.2025.pdf
Z2024014 darovacia zmluva19.4.2024 - jednorázovo.pdf
Z2024013 Zmluva o poskytovaní stravy od 1.5. 2024-30.4.2025.pdf
Z2024012 Dohoda o ikončení zmluvy o dielo Stavpoč10.4-2024-jednorázovo.pdf
informácia o uzatvorení zmluvy – 2024.pdf
Z2024011 rámcová dohoda od 3.4.2024-2.4.2025 Mäso a výrobky.pdf
Z2024006 čistenie lapolu od 26.2.2024- neurčito.pdf
Z2024006 servis výťahov od 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2024007 Darovacia zmluva 15.2.2024 - jednorázovo.pdf
D2024001 od14.2.2024 po dobu trvania zmluvy.pdf
Z2024004 BPZP a PO od 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2024003 PZS a CO od 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2024007 Darovacia zmluva Diagnostic Medicína s.r.o. 1.3.2024-28.2.2025.pdf
Z2024008 revízie EZ od 1.2.2024-31.1.2025.pdf
D2024002 od1.3.202-31.12.2025.pdf
Z2024005 CZT od 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2024002 Plustelka od 12.12.2023 po dobu viazanosti.pdf
Z2024001 darovacia zmluva 2.1.2024-jednorázovo.pdf

ZVEREJŇOVANIE 2023

Elektropráce - revízie 1.2.2023-31.12.2023.PDF
Z202020 preprava stravy od 1.1.2023-31.12.2023.PDF
Z2022019 ELIQ od 1.1. 2023-31.12.2023.PDF
Potraviny a vajcia dodatok č. 1 od 17.2.2023 - po dobu platnosti zmluvy.PDF
Z2022017 chlie,pečivo od 1.12.2022-30.11.2023.PDF
Z2023020 ELIQ od 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2023019- SPP od 1.1.2024- 24 mesiacov.pdf
Z2023018 revízie el. a tlak. zariadení 1.1.2024-31.12.2024.pdf
Z2023017 SSE-dodávka EE.pdf
Z2023016 darovacia zmluva 17.11.2023- jednorázovo.pdf
Zmluva Zelmix od 1.12.2023-30.11.2024.pdf
rámcová-dohoda-chlieb, pečivo 2023.pdf
Jednorázové rukavice od2 7.9.2023-26.9.2024.pdf
rámcová dohoda Inmedia mlieko a výrobky 2023.pdf
BM Work agency od 19.7.2023-18.7.2024.pdf
Čistiace a dez. prostriedky od 1.6.2023-31.5.2024.PDF
Mrazené potraviny od 1.6.2023-31.5.2024.PDF
informácia o uzatvorení zmluvy – 2023.pdf
Darovacia zmluva Kysucká lekárenská od 28.4.2023- jednorázovo.PDF
Z2022015 Darovacia zmluva21.10.2022-jednorázovo.PDF
Z2022018 ply.zariadenia 1.1.2023-31.12.2023.PDF
Z2022016 mlieko od 1.12.2022-30.11.2023.PDF
Safirs BOZP a PO 1.1.2023-31.12.2023.PDF
Safirs PZS a CO 1.1.2023-31.12.2023.PDF
Zmluva o poskytovaní stravy od 1.3.2023-28.2.2024.PDF
Darovacia zmluva Ortospine od 1.3.2023-29.2.2024.PDF
Darovacia zmluva Diagnostic Medicína s.r.o. od 1.3.2023-29.2.2024.PDF
zmluva servis výťahov od 1.1.2023-31.12.2023.PDF
Dodatok k zluve o poskytovaní stravy.PDF
Rámcová dohoda mäso a výrobky od 1.4.2023-31.3.2024.PDF
informácia o uzatvorení zmluvy – 2023.pdf
zmluva Deros od 1.5.2023-30.4.2024.PDF
Potraviny a vajcia od 1.5.2023-30.4.2024.PDF

ZVEREJŇOVANIE 2022

SSE 001 2022.PDF
CZT dodatok ceny tepla od 28.7.2022-neurčito.PDF
Z2022021 Lamron od 9.12.2022-1rok.PDF
BM WORK agency od 19.7.2022-18.7.2023.PDF
D202202-Prilohakzmluveododavketeplaod1.1.2022podobutrvaniazmluvy.PDF
D202201 dodatok k zmluve o preprave stravy od 1.2.2022 - po dobu plat. zmluvy.PDF
informacia-ouzatvorenizmluvy2022.pdf
Pilex--e.fakturyod1.6.2022-neurcito.PDF
D2022004-Dodatokkzmluveoposkyt.stravyod29.4.2022-podobuplatnostizmluvy.PDF
Z202012-Banchemod1.6.2022-31.5.2023.PDF
Z202202-DarovaciazmluvaOrtospineod1.3.2022-28.2.2023.PDF
D2022003-Dodatok-canisterapiaod22.3.2022-podobuplatnostizmluvy.PDF
GRD-ramcovaservis-od1.6.2022-31.5.2023.pdf
Inmedia-mrazenepotravinyod1.6.2022-31.5.2022.PDF
Z022201-zmluvaodieloelektropraceod1.2.2022-31.1.2023.PDF
Z202012-Banchemod1.6.2022-31.5.2023.PDF
Z202203-DarovaciazmluvaDiagnostocmedicinaod1.3.2022-28.2.2023.PDF
Z2022005-DarovaciazmluvaKysuckalekarenskas.r.o.od4.3.2022-jednorazovo.PDF
Z2022007-Zmluvamasood4.4.2022-3.4.2023.PDF
Z2022009-dezinsekciaaderatizaciaod1.6.2022-31.5.2023.PDF
Z202204-Darovaciazmluva21.2.PDF
Z2022006-Darovaciazmluvaod9.3.2022-jednorazovo.PDF
Z2022008-SSEzmluvaopripojeniOMod21.4.2022-neurcito.PDF
Z2022010-smluvaSSEod15.4.2022-neurcito.PDF
ZD0012022-Zmluvaodieloprojekt.dokument.dvojbungalovod6.4.2022-jednorazovo.PDF
ZD032022-A-projektstrechaod17.6.2022-jednorazovo.PDF
ZD022022-GEVAod1.6.2022-31.5.2024.PDF
Z2022011-Zmluvapotravinyod1.5.2022-30.4.2023.PDF

ZVEREJŇOVANIE 2021

Hydrobuilding-Zmluva o dielo.pdf
Ostravska-univerzita zmluva o praxi.pdf
Ramcova-dohoda chlieb a pekarenske vyrobky.pdf
Servisna-zmluva EPS.pdf
Zmluva-o poskytovani stravy.pdf
Zmluva-Preprava stravy.pdf
Zmluva-servis zdvihacich zariadeni.pdf
KSK-Zmluva o zabezpeceni soc.sluzby.pdf
Ramcova-dohoda Cerstve ovocie a zelenina.pdf
Ramcova-dohoda Mlieko a mliecne vyrobky.pdf
Zmluva-BOZP PO.pdf
Zmluva-Odborne prehliadky vyhradenych tech. zariadeni.pdf
Zmluva-PZS CO.pdf